ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREOdbiorcy na rynku energii
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU
ZPUE SA


KONTAKT
MATERIAŁY PROBLEMOWE
04.01.2017r. 05:07

Katarzyna Kłaczyńska, Wojciech Domagała (Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k.)
Mimo, że sam sposób obliczania wartości białych certyfikatów nie jest już tak korzystny dla przedsiębiorców, jak miało to miejsce pod rządami ustawy z 2011 r., sam system zachęcania ich do poprawy efektywności energetycznej i powinien cieszyć się dużo większą popularnością niż dotychczas, zwłaszcza wśród odbiorców energochłonnych.
19.10.2016r. 05:21

Marek Kott - Politechnika Wrocławska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
Na podstawie przedstawionego modelu ekonometrycznego można wywnioskować, iż na zużycie energii elektrycznej przez sektor gospodarstw
domowych w Polsce mają głównie wpływ czynniki o charakterze finansowo-ekonomicznym.
01.08.2016r. 05:28

Daniel Zbroński ("Rynek Energii" - czerwiec 2016)
W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano ciepło sieciowe i energię elektryczną, których zużycie w gospodarstwach domowych zestawiono w układzie globalnym i regionalnym Polski. Ponadto ustalono krajowe i wojewódzkie ogólne zużycie, okresowe i roczne tempo zmian zużycia tych nośników energii w gospodarstwach domowych w poszczególnych regionach za lata 2006-2014.
19.07.2016r. 05:00

Autorzy: Marzena Baurska i Michał Faliszewski, radcy prawni, Kancelaria Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy
Nowa ustawa o efektywności energetycznej została uchwalona w dniu 20 maja br. i wejdzie w życie w dniu 1 października br. Z tym też dniem utraci moc obowiązującą dotychczasowa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Do tego dnia, tj. do dnia 1 października przepisy dotychczasowej ustawy w pełni zachowują moc obowiązującą.
14.07.2016r. 05:01

Rafał Łangowski ("Rynek Energii" czerwiec 2016)
W artykule zostały przedstawione uwarunkowania rynkowe istotnie wpływające na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. Ich celem jest podjęcie próby wyjaśnienia szeregu niejasności wokół procesu zmiany sprzedawcy energii, bez przedstawiania szczegółów jego przebiegu.
08.03.2016r. 14:29

Rafał Nagaj ("Rynek Energii" - luty 2016)
Celem artykułu było określenie, jakie czynniki wywierają wpływ na ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Badanie zostało przeprowadzone dla wybranych krajów Unii Europejskiej dla okresu 2004-2014.
17.02.2016r. 13:22

Paweł Sowa, Joachim Bargiel - Politechnika Śląska; Bogdan Mól - Tauron Polska Energia S.A. ("Rynek energii. Rozwój Rynku a konkurencyjność gospodarki". Politechnika Lubelska)
Coraz większe znaczenie w kraju ma problematyka bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze obszarowym: globalnym (całe państwo) oraz lokalnym (jednostki samorządu terytorialnego) oraz w wymiarze czasowym, jako bezpieczeństwo energetyczne krótko i długoterminowe. Wreszcie bezpieczeństwo energetyczne obejmuje swoim zasięgiem dostawy energii elektrycznej i ciepła oraz paliw transportowych.
02.02.2016r. 14:15

Radosław Walaszczyk (Biuletyn URE - nr 4/2015)
Celem artykułu jest przybliżenie zdezorientowanym konsumentom zagrożeń czyhających na nich „przy okazji” zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i wskazanie dróg wyjścia z pochopnie podpisanych umów.
31.12.2015r. 13:51

Piotr Wiącek - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ("Rynek energii. Rozwój Rynku a konkurencyjność gospodarki". Politechnika Lubelska)
Liczba odbiorców w gospodarstwach domowych dokonujących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej powoli ale systematycznie wzrasta. Zgodnie z informacjami przedstawianymi cyklicznie przez Urząd Regulacji Energetyki, w skali całego kraju na zmianę sprzedawcy energii w okresie grudzień 2010 - grudzień 2014 zdecydowało się 287 727 odbiorców w gospodarstwach domowych, zaś rekordowy pod tym względem był maj 2014 roku.
17.12.2015r. 14:30

Adrian Halinka, Marcin Niedopytalski, Piotr Rzepka, Paweł Sowa, Mateusz Szablicki - Politechnika Śląska ("Rynek energii. Rozwój Rynku a konkurencyjność gospodarki". Politechnika Lubelska)
W międzynarodowej praktyce operatorów sieci elektroenergetycznej ciągłość zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz niezawodność pracy sieci zwykle charakteryzuje się za pomocą prostych wskaźników oceny. Do zbioru wykorzystywanych wskaźników zalicza się m.in. SAIDI, SAIFI i MAIFI. Pozwalają one na uogólnioną ocenę ciągłości dostaw energii elektrycznej
odniesioną do przeciętnego, pojedynczego odbiorcy.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE